Unikke værktøjer til rekruttering og personlig udvikling af ledere,  medarbejdere og teams

Personligheds- og adfærdstest
PTP

People Test Person (PTP) er en veldokumenteret personligheds- og adfærdstest , som kan anvendes på alle niveauer af organisationen og er ideel til formål som rekruttering, personlig udvikling, onboarding og som ledelsesværktøj.


Den er et solidt fundament for personligudvikling, selvforståelse og optimalt samarbejde (både for medarbejder og leder).

Få et hurtigere overblik og en dybere indsigt i dine lederes og medarbejderes potentiale med en personlighedstest samt give den bedste forudsætning for det rette match i forhold til rekruttering.

Derudover måler den testtagerens typiske adfærd i teamsammenhæng fordelt på 6 teamroller.

Intelligens- og færdighedstest
PTL

People Test Logic (PTL) er en dybdegående og nuanceret intelligens- og færdighedsanalyse
som giver en detaljeret profil af testtagerens logiske niveau og arbejdsstil for på den måde at sikre den bedst mulige forudsætning for et godt match mellem job og person.

Formålet er at få indblik i kandidaten/medarbejderens potentiale, styrker og arbejdstilgang gennem forståelse for personens kognitive niveau og på den måde sikre de vilkår, der skaber optimale forhold for trivsel og præstation

Lederevaluering og -udvikling
People Test 360°

People Test 360° er en professionel er en 360° måling til lederevaluering og - udvikling. Lederevalueringen giver et dybdegående billede af, hvordan lederen opleves af andre fra flere niveauer i virksomheden.

People Test 360° er en professionel 360° måling til lederevaluering og -udvikling.


Lederevalueringen tegner ydermere et nuanceret billede af lederens styrker og svagheder.


Lederen bliver i  People Test 360° vurderes ud fra følgende områder:
  1. Personaleledelse
  2. Forretningsledelse
  3. Kommunikation og samarbejde
  4. Udvikling
  5. Opgaveledelse og egenproduktion
People Test 360° kan med fordel anvendes i følgende situationer:
  • I forbindelse med individuel lederudvikling (coaching) 
  • Talentudvikling eller potentiale vurdering
  • Krav fra omgivelserne (når performance udebliver hos lederen) 
  • Selvværdsbooster (hvis lederen gør det godt, men mangler troen på sig selv)
  • Fastholdelseselement (hvis lederen efterspørger egen udvikling og overvejer at skifte job) 

Teamtest
PTT

People Test Team er et testværktøj til sammensætning og udvikling af Teams. Testværktøjet kan både bruges i forbindelse med opstart og sammensætning af nyt team eller til at få eksisterende teams til at fungere bedre sammen. 
PTL ( Intelligens- og færdighedsanalyse), PTP (Personlighedsanalyse) og  People Test 360° er udviklet af People Test Systems og er veldokumenterede analyser udviklet i samarbejde med erhvervslivet.