High performance teamworkshop 

Samarbejdsrelationen har en afgørende betydning for virksomhedens konkurrence- og præstationsevne, derfor er det vigtigt, at medarbejdere og ledere spiller hinanden gode på tværs af faglige, sociale og personlige kompetencer.

Teamworkshoppen kan både tilpasses medarbejdergrupper og ledergrupper. 

Teamworkshoppen (HPT) er for jer, der gerne vil: 

 • Styrke samarbejdet i teamet og få medlemmerne til at spille hinanden gode ved hjælp af deres unikke individuelle styrker
 • Opnå større forståelse for hinanden i en tryg og tillidsfuld relation
 • Fremstå mere enige og sammentømrede ind- og udadtil i virksomheden
 • Afholde (mere) effektive teammøder, hvor ALLE byder ind med deres særlige bidrag
 • Arbejde i samme retning mod et fælles mål, strategier og projekter
 • Bruge hinanden som sparringspartnere
 • Udvikle det personlige lederskab og blive bedre kolleger og ledere
 • En dybere forståelse for sig selv og nye redskaber til at tilpasse sin adfærd i teamet

På workshoppen arbejder vi med:

 • De 6 teamroller og deres særlige egenskaber og styrker
 • Forskellige lederstile 
 • Effektiv kommunikation i forhold til teamrollerne, der styrker samarbejdet på tværs og mindsker konflikter
 • Forudsætninger for et stærkt samarbejder i teamet
 • Internt samarbejder i teamet 

Før workshoppen

Formøde med ansvarlig leder
Dialog ud fra WHAT - WHY - HOW
Vigtigt at få afklaret formålet med workshoppen. 

Udfyldelse og individuel tilbagemelding 

For at teamrollerne ikke blot bliver noget vi gætter os frem til, vil alle deltagere få tilsendt link til udfyldelse af anerkendt teamanalyse.

Alle vil før workshoppen, få en individuel tilbagemelding på deres teamanalyse.

Under workshoppen

Teori, dialog og øvelser
Workshoppen er en højintensiv vekselvirkning mellem teori, øvelser og dialog. 

Deltagerne får konkrete værktøjer og metoder, som gør dem i stand til at kommunikere på en måde, der sikrer den lige vej til fælles forståelse mellem afsender og modtager.

Workshoppen arbejder med deltagernes indsigt, indsats og indlevelse og giver en forståelse for, hvordan de med egne styrker og udfordringer kan udfolde deres personlige lederskab

Efter workshoppen

Opfølgning 
Efter workshoppen vil alle deltagere have en fælles referenceramme og tale samme “sprog”.

Opfølgningsmøde med ansvarlig leder med henblik på evaluering af workshoppen og forslag til hvordan I som team fastholder fokus på kommunikation ud fra de 6 teamroller. 

Opfølgning med teamet , hvor vi evaluerer og reflekterer på de oplevelser og erfaringer deltagerne har gjort sig i tiden efter workshoppen


Det perfekte teams findes ikke, det er et vi skaber sammen

Heidi Hamann